AFI – Amis Financial Investment Group S.A.

Misja i strategia
MISJA

”Dobrze jest kiedy mamy wybór”

Nikt nie lubi nie mieć wyboru. Jeżeli zdarza nam się być w sytuacji, kiedy nie mamy wyboru, to z pewnością nie dzieje się tak z naszej woli, ale sytuacja taka została nam narzucona. Możliwość wyboru utożsamiamy z wolnością.

Mieć wybór w procesie sprzedaży to posiadać rzetelne informacje o produkcie. Szczególnie ważne jest to w przypadku produktów finansowych.
Naciąganie faktów sprawia, że Klient chętniej wybiera oferowany produkt, jednak ogranicza to jego wolność wyboru.

Naszą misją jest zapewnienie klientom wolności przy wyborze produktów finansowych. Mamy dzisiaj na rynku finansowym zupełnie nowe możliwości oszczędzania i pomnażania kapitału.Wystarczy wybrać te najbardziej korzystne dla Klienta i rzetelnie je zaprezentować.

STRATEGIA

„Budowanie zaufania klientów poprzez wybór najkorzystniejszych produktów na rynku i podnoszenie jakości oferowanych usług”

1. Budowanie zaufania klientów poprzez stałe podnoszenie jakości obsługi:
– inwestowanie w liczne szkolenia specjalistów podnoszące wiedzę o produkcie i rynku finansowym
– inwestowanie w programy motywujące do rzetelnej i etycznej pracy z klientem
– budowanie przyjaznych relacji w firmie, przenoszenie tych relacji do pracy z klientem
– rozwijanie etyki zawodowej i wzmacnianie szacunku do tradycji poprzez kultywowanie polskich zwyczajów: święto Piernika, kuligi
– wzmacnianie moralności w zespołach poprzez włączanie się w działalność charytatywną

2. Kierowanie się maksymalnymi korzyściami dla klienta przy wyborze oferowanych produktów i usług:
– wąska, elitarna oferta produktów
– minimalne opłaty
– oferta inwestycyjna na światowym poziomie
– konkurencyjne stopy zwrotu,
– wysokie umiejętności inwestycyjne potwierdzone historycznymi wynikami
– wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych na przestrzeni dziesiątek i setek lat