AFI – Amis Financial Investment Group S.A.

Departament Doradztwa Prawnego

Departament Doradztwa Prawnego specjalizuje się w świadczeniu szeroko pojętej pomocy prawnej – zarówno dla osób fizycznych , przedsiębiorców, jak również na rzecz instytucji nieprowadzących działalności gospodarczej.

Współpracując z prawnikami odznaczającymi się nowoczesnością i dynamiką działania gwarantujemy profesjonalizm i rzetelność w podejmowanych czynnościach.

Mamy za sobą wiele trudnych i skomplikowanych spraw zakończonych pomyślnie dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu, oraz umiejętności wykorzystania gruntownej wiedzy prawnej.

Wiemy jak ważna jest permanentna edukacja prawnika i umiejętność zestawienia prowadzonej sprawy
z podobnymi z przeszłości. Wymaga to ciężkiej pracy, chęci do działania i wykonywania zawodu z pasją.

W tej branży ważna jest przeszłość, dlatego przyszłość tego biznesu budujemy tylko z prawnikami cieszącymi się społecznym zaufaniem od wielu lat.

Bogaty wachlarz usług oferowanych przez prawników współpracujących z Departamentem oraz wieloletnie doświadczenie spełnia oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, natomiast głęboka wiedza prawna
i zdolności analityczne umożliwiają twórcze podejście do powierzanych spraw.

KPG KELLER – MARKA, KTÓREJ ZAUFALIŚMY

Bardzo znaczącym atutem współpracujących z nami Kancelarii jest znajomość specyfiki polskiej gospodarki.

Rozwiązując problemy prawne w takich dziedzinach jak : pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe, nowoczesne technologie, rynek nieruchomości, prawo spółek, transport drogowy, turystyka, przemysł ciężki, maszynowy, metalowy, produkcja, budownictwo, działalność deweloperska, sieci handlowe stawiają sobie za cel zrozumienie specyfiki działalności naszych klientów i szczególnych wymogów każdej branży, co pozwala na indywidualne podejście do każdego klienta i odpowiednią reakcją na jego oczekiwania.

DORADZTWO PRAWNE – SPECJALIZACJE:

– Obsługa korporacyjna
– Prawo gospodarcze
– Rynek finansowy i ubezpieczeniowy
– Ochrona danych osobowych
– Prawa na dobrach niematerialnych
– Prawo pracy
– Prawo cywilne i rodzinne
– Spory sądowe
– Rynek nieruchomości
– Nowoczesne technologie

OBSŁUGA KORPORACYJNA

Oferujemy stałą obsługą korporacyjną dla wielu działającym na polskim rynku spółkom krajowym i zagranicznych, począwszy od pomocy przy ich utworzeniu i rejestracji, poprzez bieżące obsługę korporacyjną (m.in. tworzenie regulaminów pracy zarządu, rad nadzorczych, przygotowywanie zgromadzeń wspólników, zmiany umów, sprawy rejestrowe) i etapy końcowe ich aktywności.

PRAWO GOSPODARCZE

Naszym klientom doradzamy na wszystkich etapach i na każdym polu ich aktywności gospodarczej, począwszy
od wyboru najbardziej korzystnej formy prowadzenia działalności poprzez dalsze aspekty obecności na rynku.
Zajmujemy się przygotowywaniem umów w obrocie gospodarczym, także negocjowaniem ich treści w imieniu
i na rzecz naszych Klientów.

RYNEK FINANSOWY I UBEZPIECZENIOWY

Doradzamy podmiotom zajmującym się rynkiem finansowym, w tym zajmującym się rynkiem ubezpieczeń oraz rynkiem kapitałowym. Prowadzimy doradztwo dla podmiotów zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń na życie oraz czynnościami akwizycyjnymi na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zdając sobie sprawę z doniosłości kwestii związanych z ochroną danych osobowych oferujemy kompleksowe doradztwo w tym zakresie. U naszych klientów wdrażamy politykę ochrony danych osobowych zapewniając zgodność ich funkcjonowania w tym zakresie z obowiązującymi skomplikowanymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

Udzielamy porad z zakresu ochrony praw autorskich i praw własności użytkowej: patentów, wzorów użytkowych, praw do znaków towarowych oraz transferu tych praw. Przygotowujemy opinie prawne i umowy, związane z powstaniem i nabywaniem praw autorskich oraz obrotem prawami autorskimi.Reprezentujemy także firmy w negocjacjach i sprawach spornych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i praw własności przemysłowej.

PRAWO PRACY

Nasza działalność w ramach prawa pracy polega w głównej mierze na pomocy pracodawcom i pracownikom
w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosunkami pracy. Zajmujemy się również kompleksowo problemami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców. Sporządzamy wszystkie dokumenty związane z prawem pracy, w tym umowy o prace, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy, dokumenty związane
z rozwiązaniem zawartych umów o pracę.

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Naszym Klientom doradzamy w ramach różnorodnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb starając się pomóc w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Dotyczy to także spraw spadkowych
i odszkodowań, jak i spraw rodzinnych.

SPORY SĄDOWE

Współpracujący z nami adwokaci i radcowie prawni reprezentują w sporach sądowych tak przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Ich wiedza i doświadczenie pomaga także
w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Prowadzimy pewną obsługę prawną związaną z inwestycjami w nieruchomości i ich obrotem. Przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości, zajmujemy się także negocjowaniem, przygotowywaniem i opiniowaniem umów dotyczących zakupu, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

W ramach doradztwa w transakcjach handlowych rozwinęliśmy szczególną specjalizację w zakresie obsługi transakcji z sektora nowoczesnych technologii, w szczególności informatycznych i teleinformatycznych. Pomagamy naszym Klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu umów dostawy i wdrożenia lub wykonania złożonych systemów informatycznych, sporządzamy umowy z zakresu produkcji i dystrybucji oprogramowania, umowy z wykonawcami (specjalistami z dziedziny inżynierii programowej, programistami, konsultantami i in.), umowy o prace badawcze (R&D), umowy dystrybucyjne, umowy z końcowymi użytkownikami (licencyjne, wdrożenia, utrzymania i wsparcia).