AFI – Amis Financial Investment Group S.A.

Departament ds. Przedsiębiorczości

Głównym zadaniem departamentu jest powoływanie do życia spółek kapitałowych działających
w oparciu o innowacyjne rozwiązania poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia merytorycznego, w tym, przeprowadzenie analiz rynkowych oraz studiów wykonalności. Maksymalny poziom inwestycji na rok 2012 i 2013 określony został na poziomie do 1 200 000 PLN.

PROJEKT “PROAMIS”

Ciekawy projekt mający na celu wsparcie powstania przedsiębiorstwa opartego na unikalnym know-how i technologii finansowej.

Projekt jest odpowiedział na oczekiwania rynku i wielotysięcznej rzeszy naszych klientów.

Zyskał przychylność Rady Nadzorczej AFI Group S.A. ze względu na innowacyjność marketingową, produktową
i procesowanie pomysłu.

Wysoko został oceniony potencjał rynkowy „Proamis” , bardzo korzystnie wypadły badania przedsięwzięcia na tle konkurencji.

W związku z tym zostały podjęte decyzje o wejściu kapitałowym.