AFI – Amis Financial Investment Group S.A.

Departament Inwestycji Długoterminowych
OWOCE ZAAWANSOWANEJ INŻYNIERII FINANSOWEJ

Produkty inwestycyjne przyjazne średnim i małym inwestorom obecne są w Polsce dopiero od kilku lat. Stanowią nowoczesne rozwiązanie finansowe, ich wyjątkowość polega na łączeniu niskich opłat związanych z zarządzaniem, 100% alokacji inwestowanych środków z gwarancji dotarcia do nieskończenie dużej liczby strategii inwestycyjnych, które wcześniej były nieosiągalne. W dodatku zapewniają one przy tym komfortowe poczucie bezpieczeństwa.

Są to rewolucyjne instrumenty utworzone z wykorzystaniem kombinacji różnorakich produktów finansowych
w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, które nie mogą być zaspokojone w żaden inny sposób. Dzięki niestandardowym mieszankom inwestycyjnym inwestorzy mogą zarabiać na zmianach cen towarów, akcji, nieruchomości, ropy lub złota, a także kursów walut.

IDEA INWESTOWANIA

“Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości” (Wikipedia).

Innymi słowy inwestowanie oznacza zmuszenie naszych pieniędzy do pracy dla nas. To zdecydowanie odmienne podjęcie od tego, które większość z nas wyniosła z domu – zostaliśmy nauczeni, że jedyną drogą do zdobycia pieniędzy jest posiadanie dobrej pracy. Jednak … żeby zarabiać więcej, trzeba pracować więcej. Ale nie można pracować dłużej niż 24 godziny na dobę, więc nasuwa się prosty wniosek: nasze zarobki są ograniczone.

CELE INWESTYCYJNE

W dzisiejszych czasach inwestowanie staje się koniecznością. Czasy, w których pracowało się przez całe życie zawodowe w jednej firmie, a potem się odchodziło na emeryturę, której wysokość była w jakimś stopniu odzwierciedleniem zarobków, minęły bezpowrotnie. Wydarzenia ostatnich lat nie pozostawiają nikomu z nas złudzeń co do wysokości emerytury.

Dlatego dla wielu ludzi inwestowanie stało się sposobem na utrzymanie obecnego standardu życia po przejęciu na emeryturę.

Jeszcze częściej wykorzystuje się regularne inwestycje w celu zabezpieczenia przyszłości dziecka: studia w Polsce lub za granicę, start w dorosłe życie. Jeżeli taką inwestycję rozpocznie się wystarczająco wcześnie, przy niewielkich wpłatach miesięcznych – regularne wypłaty mogą być wystarczające na pokrycie potrzeb w przyszłości.

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ

Stworzone zostały z myślą o inwestorach poszukujących nowoczesnych form pomnażania kapitału oraz preferujących regularne i długoterminowe formy inwestowania oszczędności na przyszłość.

Są to narzędzia pozwalające niewielkimi wpłatami zgromadzić w dłuższym terminie duży kapitał. Jeżeli zamiarem inwestora nie jest wypłacenie w przyszłości całego pomnożonego kapitału ale pobieranie przez lata regularnych wypłat – rentowność takiego produktu ze składką regularną może być zwielokrotniona.

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ

Stworzone zostały z myślą o inwestorach pragnących zarabiać poprzez lokowanie swoich oszczędności w fundusze kapitałowe i jednocześnie chcących posiadać możliwość wcześniejszej ich wypłaty, jeżeli w ich życiu pojawią się nieprzewidziane wydatki.

„Kapitalizacja zysków zapewni każdemu fortunę przyprawiającą o zawrót głowy, jeżeli tylko uczyni się z funduszu inwestycyjnego trwałą inwestycję”
William O’Neill