AFI – Amis Financial Investment Group S.A.

Historia Firmy

AFI Group S. A. powstała w 2006 roku, roku który zaznaczył się w historii GWP jako rok rekordowych obrotów akcjami, rekordowych indeksów, rekordowej liczby debiutów spółek i rekordowej kapitalizacji Giełdy. Korzystając z możliwości jakie stworzył rynek kapitałowy, Spółka rozwija się w rekordowym tempie. Od początku istnienia jest to Spółka prywatna z kapitałem polskim.

Dzisiaj jesteśmy jedną z największych Spółek Akcyjnych na polskim rynku, zajmującą się dystrybucją produktów finansowych. Od początku istnienia otrzymujemy prestiżowe nagrody za jakość i wyniki pracy . Co roku jesteśmy zaliczani do elitarnego grona firm, które kierują się w pracy najwyższymi zasadami etycznymi.

Nasza marka pozwala nam zawierają kontrakty z największymi korporacjami finansowymi na świecie.
Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo produktów, w tym programów inwestycyjnych i oszczędnościowych, które rozpowszechniamy na polskim rynku. Nie liczą się dla nas żadne obietnice. Polegamy tylko i wyłącznie na wynikach historycznych. Szczególne znaczenie ma dla nas wywiązywanie się z wieloletnich zobowiązań wobec klientów. Dlatego nasz strategiczny Partner ma na rynku finansowym doświadczenie sięgające 200 lat.
Od 200 lat wypłaca świadczenia swoim zadowolonym klientom.

Od początku istnienia firmy realizujemy z sukcesem strategią firmy mającą na celu stawianie ponad wszystko dobra klienta. Wychodzimy z założenia, że klient, jako najważniejsze ogniwo w ekonomii rynku, zasługuje na uczciwe i bardzo rzetelne traktowanie. Nie popieramy metod sprzedaży wykorzystujących do granic możliwości znajomość czynników wpływu na zachowanie ludzi i psychologii ludzkiej. Naszym celem jest oferowanie klientowi najbardziej atrakcyjnej oferty rynku finansowego i jak najbardziej rzetelne jej zaprezentowanie. Jednak ostatecznego wyboru Klient dokonuje SAM. Nie zdobywamy klienta w ciężkim marketingowym pojedynku. Nie pozbywamy klienta możliwości dokonania wyboru.

Już w 2006 roku, w okresie tworzenia się Spółki, naszą misją wyraziliśmy hasłem: „ Dobrze jest, kiedy mamy wybór” .