AFI
Dobrze jest...
kulkafpa
Od stycznia 2012 roku ruszył
specjalny program dla naszych Klientów.
W 2015 roku mamy kolejne atrakcje!
Zapytaj specjalistę naszej firmy o FPA
ogrody pełne niespodzianek
dla Przyjaciół AFI.

"Les amis de mes amis sont mes amis"
Centrum  biznesowe

Departament ds. Przedsiębiorczości

 

Głównym zadaniem departamentu jest powoływanie do życia spółek kapitałowych działających
w oparciu o innowacyjne rozwiązania poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia merytorycznego, w tym, przeprowadzenie analiz rynkowych oraz studiów wykonalności. Maksymalny poziom inwestycji na rok 2012 i 2013 określony został na poziomie do 1 200 000 PLN.

 Projekt "Proamis"  

Ciekawy projekt mający na celu wsparcie powstania przedsiębiorstwa opartego na unikalnym know-how i technologii finansowej.

Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i wielotysięcznej rzeszy naszych klientów.

Zyskał przychylność Rady Nadzorczej AFI Group S.A. ze względu na innowacyjność marketingową, produktową
i procesowanie pomysłu.

Wysoko został oceniony potencjał rynkowy „Proamis” , bardzo korzystnie wypadły badania przedsięwzięcia na tle konkurencji.

W związku z tym zostały podjęte decyzje o wejściu kapitałowym.

 

____
+48 71 789 94 05
„Wysokie oczekiwania są kluczem do wszystkiego.” Sam Walton
© 2009 Auch studio