AFI
Dobrze jest...
kulkafpa
Od stycznia 2012 roku ruszył
specjalny program dla naszych Klientów.
W 2015 roku mamy kolejne atrakcje!
Zapytaj specjalistę naszej firmy o FPA
ogrody pełne niespodzianek
dla Przyjaciół AFI.

"Les amis de mes amis sont mes amis"
Centrum finansowe

Departament Inwestycji Długoterminowych

Owoce zaawansowanej inżynierii finansowej

Produkty inwestycyjne przyjazne średnim i małym inwestorom obecne są w Polsce dopiero od kilku lat. Stanowią nowoczesne rozwiązanie finansowe, ich wyjątkowość polega na łączeniu niskich opłat związanych z zarządzaniem, 100% alokacji inwestowanych środków z gwarancją dotarcia do nieskończenie dużej liczby strategii inwestycyjnych, które wcześniej były nieosiągalne. W dodatku zapewniają one przy tym komfortowe poczucie bezpieczeństwa.

Są to rewolucyjne instrumenty utworzone z wykorzystaniem kombinacji różnorakich produktów finansowych
w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, które nie mogą być zaspokojone w żaden inny sposób. Dzięki niestandardowym mieszankom inwestycyjnym inwestorzy mogą zarabiać na zmianach cen towarów, akcji, nieruchomości, ropy lub złota, a także kursów walut.

 Idea inwestowania

"Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości" (Wikipedia).

Innymi słowy inwestowanie oznacza zmuszenie naszych pieniędzy do pracy dla nas. To zdecydowanie odmienne podejście od tego, które większość z nas wyniosła z domu - zostaliśmy nauczeni, że jedyną drogą do zdobycia pieniędzy jest posiadanie dobrej pracy. Jednak … żeby zarabiać więcej, trzeba pracować więcej. Ale nie można pracować dłużej niż 24 godziny na dobę, więc nasuwa się prosty wniosek: nasze zarobki są ograniczone.

 Cele inwestycyjne

W dzisiejszych czasach inwestowanie staje się koniecznością. Czasy, w których pracowało się przez całe życie zawodowe w jednej firmie, a potem się odchodziło na emeryturę, której wysokość była w jakimś stopniu odzwierciedleniem zarobków, minęły bezpowrotnie. Wydarzenia ostatnich lat nie pozostawiają nikomu z nas złudzeń
co do wysokości emerytury.

Dlatego dla wielu ludzi inwestowanie stało się sposobem na utrzymanie obecnego standardu życia po przejściu
na emeryturę.

Jeszcze częściej wykorzystuje się regularne inwestycje w celu zabezpieczenia przyszłości dziecka: studia w Polsce lub za granicą, start w dorosłe życie. Jeśli taką inwestycję rozpocznie się wystarczająco wcześnie, przy niewielkich wpłatach miesięcznych – regularne wypłaty mogą być wystarczające na pokrycie potrzeb w przyszłości.

Produkty inwestycyjne ze składką regularną

Stworzone zostały z myślą o inwestorach poszukujących nowoczesnych form pomnażania kapitału oraz preferujących regularne i długoterminowe formy inwestowania oszczędności na przyszłość.

Są to narzędzia pozwalające niewielkimi wpłatami zgromadzić w dłuższym terminie duży kapitał. Jeśli zamiarem inwestora nie jest wypłacenie w przyszłości całego pomnożonego kapitału ale pobieranie przez lata regularnych wypłat – rentowność takiego produktu ze składką regularną może być zwielokrotniona.

 Produkty inwestycyjne ze składką jednorazową

Stworzone zostały z myślą o inwestorach pragnących zarabiać poprzez lokowanie swoich oszczędności w fundusze kapitałowe i jednocześnie chcących posiadać możliwość wcześniejszej ich wypłaty, jeśli w ich życiu pojawią się nieprzewidziane wydatki.

„Kapitalizacja zysków zapewni każdemu fortunę przyprawiającą o zawrót głowy, jeśli tylko uczyni się z funduszu inwestycyjnego trwałą inwestycję”
                                                                                                                                                                                                                                         William O’Neill

 

 

 

____
+48 71 789 94 05
„Wysokie oczekiwania są kluczem do wszystkiego.” Sam Walton
© 2009 Auch studio