AFI
kulkafpa
Od stycznia 2012 roku ruszył
specjalny program dla naszych Klientów.
W 2015 roku mamy kolejne atrakcje!
Zapytaj specjalistę naszej firmy o FPA
ogrody pełne niespodzianek
dla Przyjaciół AFI.

"Les amis de mes amis sont mes amis"
O nas

Historia firmy

AFI Group S. A. powstała w 2006 roku, roku który zaznaczył się w historii GWP jako rok rekordowych obrotów akcjami, rekordowych indeksów, rekordowej liczby debiutów spółek i rekordowej kapitalizacji Giełdy.
Korzystając z możliwości jakie stworzył rynek kapitałowy, Spółka rozwija się w rekordowym tempie.
Od początku istnienia jest to Spółka prywatna z kapitałem polskim.

           Dzisiaj jesteśmy jedną z największych Spółek Akcyjnych na polskim rynku, zajmującą się dystrybucją produktów finansowych. Od początku istnienia otrzymujemy prestiżowe nagrody za jakość i wyniki pracy . Co roku jesteśmy zaliczani do elitarnego grona firm, które kierują się w pracy najwyższymi zasadami etycznymi.

Nasza marka pozwala nam zawierać kontrakty z największymi korporacjami finansowymi na świecie.
Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo produktów, w tym programów inwestycyjnych i oszczędnościowych, które rozpowszechniamy na polskim rynku.Nie liczą się dla nas żadne obietnice. Polegamy tylko i wyłącznie na wynikach historycznych. Szczególne znaczenie ma dla nas wywiązywanie się z wieloletnich zobowiązań wobec klientów. Dlatego nasz strategiczny Partner ma na rynku finansowym doświadczenie sięgające 200 lat.
Od 200 lat wypłaca świadczenia swoim zadowolonym klientom.

Od początku istnienia firmy realizujemy z sukcesem strategię firmy mającą na celu stawianie ponad wszystko dobra klienta.

Wychodzimy z założenia, że klient, jako najważniejsze ogniwo w ekonomii rynku, zasługuje na uczciwe i bardzo rzetelne traktowanie.
Nie popieramy metod sprzedaży wykorzystujących do granic możliwości znajomość czynników wpływu na zachowanie ludzi i psychologii ludzkiej.
Naszym celem jest oferowanie klientowi najbardziej atrakcyjnej oferty rynku finansowego i jak najbardziej rzetelne jej zaprezentowanie. Jednak ostatecznego wyboru Klient dokonuje SAM. Nie zdobywamy klienta w ciężkim marketingowym pojedynku. Nie pozbywamy klienta możliwości dokonania wyboru.

Już w 2006 roku, w okresie tworzenia się Spółki, naszą misję wyraziliśmy hasłem
„ Dobrze jest, kiedy mamy wybór” .

____
+48 71 789 94 05
Dobrze jest, kiedy mamy wybór
© 2009 Auch studio