Fundacja AMIS
ul. Robotnicza 72e
53-608 Wrocław
ING Bank Śląski
Oddział we Wrocławiu
ul. Szewska 72
nr 49 1050 1575 1000 0090 3009 4941
SWIFT: INGBPLPW

władze fundacji

Fundacją kieruje Zarząd w osobie pani Kariny Wojciechowskiej.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
Pani Marzanna Roszkowiak – Przewodnicząca Rady Fundacji,
Pan Marcin Żegliński
Pan Bogusław Książek.

Wszystkie osoby działające w ramach Fundacji wykonują swoje obowiązki społecznie.
Fundacja nie zatrudnia żadnych osób na podstawie umowy o pracę.

Karina Wojciechowska

Karina Wojciechowska

Marzanna Roszkowiak

Marzanna Roszkowiak

Maricin Żegliński

Bogusław Książek

Bogusław Książek

Wieczność kocha dzieła czasu
Wiliam Blacke

Napisz do nas
amis@afigroup.pl