Fundacja AMIS
ul. Robotnicza 72e
53-608 Wrocław
ING Bank Śląski
Oddział we Wrocławiu
ul. Szewska 72
nr 49 1050 1575 1000 0090 3009 4941
SWIFT: INGBPLPW

sprawozdanie finansowe

Fundacja AMIS złożyła w dniu 21 czerwca 2011 r. Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z Działalności za lata 2009 i 2010.

Jednocześnie w dniu 22 czerwca 2011 r. Fundacja Amis złożyła Sprawozdanie Finansowe za rok 2009 i 2010 w Sądzie Rejestrowym dla Wrocławia – Fabrycznej. Sprawozdanie Finansowe Fundacji Amis zostało przyjęte do akt Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 czerwca 2011 r.

 

Zobacz:

 

Sprawozdanie Finansowe 2009

Sprawozdanie Finansowe 2010

Sprawozdanie Finansowe na dzień 31.12.2011 r.

Sprawozdanie Finansowe na dzień 31.12.2012

Sprawozdanie Finansowe na dzień 31.12.2013

Roczne Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji za rok 2009

Roczne Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji za rok 2010

Roczne Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji za rok 2011

Roczne Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji za rok 2012

Roczne Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji za rok 2013

 

 

Wieczność kocha dzieła czasu
Wiliam Blacke

Napisz do nas
amis@afigroup.pl