Fundacja AMIS
ul. Robotnicza 72e
53-608 Wrocław
ING Bank Śląski
Oddział we Wrocławiu
ul. Szewska 72
nr 49 1050 1575 1000 0090 3009 4941
SWIFT: INGBPLPW

o nas

Fundacja AMIS powstała w 2009 roku z inicjatywy Pani Marzanny Roszkowiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej i głównego akcjonariusza Amis Financial Investment Group S.A., aktualnie także Przewodniczącej Rady naszej Fundacji oraz jej przyjaciół i współpracowników, którzy chcieli rozszerzyć dotychczas prowadzoną działalność charytatywną.

Podstawowym celem naszej Fundacji jest działalność w zakresie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami i osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne. Wspieramy również inne osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Naszym statutowym zadaniem jest także wspieranie szczególnie uzdolnionych osób, niemogących realizować swoich planów z uwagi na niedostatek środków finansowych, udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym, szkołom, placówkom wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym i kulturalnym, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Wspieramy także inne organizacje i osoby realizujące zadania oddające cel, charakter i ducha naszej misji. W ostatnim czasie udzieliliśmy pomocy podopiecznym Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibą we Wrocławiu przy zakupie 2 samochodów, sprzętu medycznego oraz w zaspokajaniu innych, codziennych potrzeb.

Kontynuując dotychczasowe działania Fundacja jako priorytet stawia sobie pomoc osobom chorym na nowotwór twarzoczaszki na każdym jej etapie, w szczególności w zakresie, w którym osoby potrzebujące nie mogą liczyć na wsparcie ze strony publicznej Służby Zdrowia oraz innych instytucji publicznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Minister Pracy i Polityki Społecznej zamieścił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za roku podatkowy 2011.

Wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa pod adresem.

Fundacja znalazła się na 173 stronie wykazu.

Wieczność kocha dzieła czasu
Wiliam Blacke

Napisz do nas
amis@afigroup.pl