Fundacja AMIS
ul. Robotnicza 72e
53-608 Wrocław
ING Bank Śląski
Oddział we Wrocławiu
ul. Szewska 72
nr 49 1050 1575 1000 0090 3009 4941
SWIFT: INGBPLPW

nasi podopieczni

Naszymi podopiecznymi są osoby dotknięte poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, osoby oczekujące na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, wspieramy także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Naszą szczególną misją jest wsparcie i pomoc osobom chorym na nowotwór twarzoczaszki. Fundacja udziela również pomocy osieroconym dzieciom naszych nieuleczalnie chorych podopiecznych.

Aktualnie prowadzimy program pomocy dla nieuleczalnie chorych dzieci, objętych opieką Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Dzięki wsparciu darczyńców mamy możliwość finansowania zakupu urządzeń koniecznych do prowadzenia rehabilitacji i sprawowania opieki nad chorymi dziećmi, a także różnego typu sprzętów domowych, których potrzebują rodziny chorych.

Wieczność kocha dzieła czasu
Wiliam Blacke

Napisz do nas
amis@afigroup.pl